Archiv Listopad 2009

Novoroční Infolist

1129Canon.doc


Slavnost Krista Krále

1122Canon+.doc


Infolist 33. neděle v mezidobí

1122Canon.doc


Setkání ministrantů děkanátu Hranice

Tak až teď jsem se dostal k tomu, abych napsal pár slov o tomto setkání. Něco málo jste zajisté vyčetli z Informačního listu, který zde byl dán ještě dříve, než setkání začalo, něco z plakátu, který byl na tuto akci. Mám velikou radost z těch, kteří…


32. neděle v mezidobí

1108Canon.doc


Infolist Slavnosti Všech svatých

0111-Canon.doc