Archiv Říjen 2009

Infolist 30. neděle v mezidobí

1025Canon1.doc


Misijní neděle

3. neděli v říjnu katoličtí křesťané myslí na misie. Náš farní zpravodaj Informační list samozřejmě vyšel i k této příležitosti. Proti papírové formě, která končí vždy na straně 2 najdete v příloze i informace, které se Vám připomenou, ale také…


Infolist 28.ned. v mezidobí

Dnes je v Infolistě navíc příloha "dopis ředitele Papežského misijního díla k misijní neděli" 1011Canon1.doc.


Infolist 27. neděle v mezidobí

Celý text Infolistu najdete zde: 1004Canon1.doc