O velkých změnách

Milovaní, jak jistě víte, dějí se v našich třech farnostech velké změny. Především už nebude model farností Drahotuše - Partutovice a Potštát, ale zřejmě Drahotuše - Střítež nad Ludinou - Jindřichov u Hranic a Hranice - Partutovice a Potštát. Web,…


Pěší pouť na Sv. Hostýn

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/09/17/pesi-pout-na-sv-hostyn-2/


Jak jde věž dolů

V Drahotuších bylo třeba již renovovat sanktusník, který navenek vypadal velice dobře, ale ve skutečnosti už držel pohromadě jen tak tak. Práce začaly těsně před poutí na Sv. Annu a na Sv. Dominika, tj. 8.8. 2019 byla věž odřezána a poslána k zemi a…


Farnosti mají nové stránky a na nich vždy aktuální Infolist

Sledujte: https://www.farnostdrahotuse.cz


Od Nejsvětější Trojice do Posvěcení olomoucké katedrály

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/16/infolist-ze-slavnosti-nejsvetejsi-trojice/Tento Infolist je také na 11. a 12. neděli v mezidobí, kdy o. Radomír je na dovolené.Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem…


Víkend na Nejsvětější Trojici

Nebudu se vůbec rozepisovat, jen dám odkaz na nové stránky, abyste si to mohli přečíst. Program máme nádherně naplněný, však se podívejte na příklad: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/06/08/pout-v-bonkove/O. Radomír teď cestuje do Švédska na kole…


Přepis Ducha Svatého

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.Ž104 Sešli svého…


Přepis Infolistu 7. velikonoční a pořad bohoslužeb

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Ž97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Po 3/6Út 4/6St 5/6Čt 6…


Máme nové stránky, ale tento blog tím nekončí

https://www.farnostdrahotuse.cz/Nové stránky mají své potřeby. Jednotlivé farnosti budou mít své redaktory. Webmastr je pan Radim Vodička, DiS, kterého jsme kontaktovali se zájmem o nové stránky: https://www.webovadilna.cz/Administrátoři: Tím jsem…


6.neděle velikonoční, poslední v květnu

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Ž67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ. Po 27/5Út 28/5St 29/5Čt 30/5Pá 31/5So…