Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinky a Potštát pro Potštátské listy

Drahotušské novinky vycházejí 2x do roka a Potštátské listy 1x za 2 měsíce Farnost Drahotuše pro Drahotušské novinkyPravidelné bohoslužby, kontaktyMše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. O dění ve farnosti se…


5. neděle velikonoční - naše farnosti v TV Noe

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života. Ž145 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože,…


O 4. neděli velikonoční, "Dobrého pastýře" - biřmování v Partutovicích

Ž100 Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy Po 13/5Út 14/5St 15/5Čt 16/5Pá 17/5NE 19/5 Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 sobota 18/5Radíkov18:00Drahotuše7:15Partutovice---18:0017:00------TV NOE10:30 Potštát---------17:30------ Dnes:*Najdete-li v Potštátě…


3. setkání se Zmrtvýchvstalým o 3. neděli velikonoční

Po 6/5Út 7/5St 8/5Čt 9/5Pá 10/5So 11/5Ne 12/5Drahotuše18:00---18:30AD---18:00 Milenov18:008:00Partutovice---18:0017:00------11:00Potštát---------11:30AD17:30---Středolesí 18:009:30Dnes: *V Drahotuších a ve střítežském okrsku slaví hasiči svého…


Neděle v oktávu zmrtvýchvstání, 2. velikonoční, Boží milosrdenství

190428.pdf Dnes: *Pán Bůh zaplať za sbírky uvedené v tabulce. *Slavíme mše sv. s dětmi. *Vrcholí novéna k B. milosr-denství, je 2. velik. neděle. *P. Josef Červenka pozval na tuto neděli ke slavení svátku Božího milosrdenství biskupa, Mons. Antonína…


Slavnost Vzkříšení Krista

Dnes (ve dne): Dnes naplno má zaznít Aleluja! Z celého srdce děkujeme všem, kteří se zapojili do slavení velikonočního třídenní. Kéž je na nás, úplně na všech, radost Velikonoc vidět. AťVám Pán odplatí i Vaši štědrost. *Sbírka je tradičně věnována…


Bohoslužby ve Svatém týdnu

Pozor! I oproti ohláškám došlo ke změně. Některé si Pán bere k sobě a jelikož o svatém týdnu je to s pohřebními obřady náročnější, dochází k drobným změnám.


Květná neděle 2019

Velikonoční bohoslužby v diecézi: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2019 Dnes: * mše sv. začne žehnáním ratolestí vzadu v kostele. *Biřmovanci s rodinami mají společné soustředění na Sv. Hostýně. Mše sv. je v 11:15 *Můžete přinést do obětního…


K farnosti Potštát

Farnost sv. Bartoloměje, Potštát Pravidelné bohoslužby Neděle 11:00 čtvrtek17:30 jinak dle týdenního ohlášení vždy aktuálně na webu. Mše svaté jsou v Potštátě ve farním kostele sv. Bartoloměje, ve hřbitovním kostele Panny Marie, 1x za rok jsou v…


5. postní neděle jdem půstem dál vesele

190407.pdf Misijní koláč: Drahotuše 7,3; Partutovice 5,3. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať. Dnes: *Ve farních kostelích je společné udílení svátosti pomazání nemocných. * v roce 1990 byli vysvěceni na biskupy Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička…