Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost

narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

1. čtení: Iz 35,1-10; 2. čtení: Jak 5,7-10; Ev.: Mt 11,2-11

Žalm 146 Pane přijď, a zachraň nás!

Nedělní téma: Otázky ve víře: Jan Křtitel v rozpacích

Jan se ptá: „Jsi-li ten…“ Očekává soudce (Mt 3,12) a vládce. Jan je vězněn; Ježíš se přátelí s opovrženými, odpovídá poukazem na své skutky. - víra bez otázek zůstane dětinská, vyprchá; je třeba se vzdělávat: modlitba,čtení Písma,život z lásky.

Pořad mší svatých

Drahotuše

Po 13/12 – 6:45

Út 14/12 – 6:45

Pá 17/12– 17:00

Ne 19/12 – 7:50

 

Radíkov So 18/12 – 17:00

Slavíč So 18/12 – 17:30

Jezernice

 

Út 14/12–17:00

Čt 16/12– 17:00

Ne 19/12–  8:00

Partutovice

Po 13/12– 6:30

Út 14/12– 6:30

Ne 19/12 – 9:30

Loučka

St 15/12 –17:00

 

Ne 19/12–  9:30

Potštát

P.Maria St 15/12 – 6:40;Čt 16/12 – 6:40 Far.kostel Ne 19/12–11:00

Podhoří

 

 

Pá 17/12 –17:00

Ne 19/12–11:00

 

Dnes

*v kostele v Drahotuších po mši svaté si lze zapůjčit kvalitní literaturu z „farních pokladů“

*v kostele v Drahotuších bude příležitost ke svátosti smíření 15:00-16:00

*setkání PR farností Loučka a Podhoří od 17:30 na faře v Jezernici (jezerničtí již od 17h)

V týdnu: - Předvánoční zpovědi s cizím zpovědníkem

*Jezernice út 16-17h, *Loučka čt 16-17h, *Potštát čt 16:30-17:30, *Podhoří pá 16-17h

- Setkání katechetů na faře v Hranicích v po18:30 a setkání kněží hranického děkanátu

na faře v Drahotuších ve středu dopoledne.

- koledové zpívání ve středu v 18:00 v kostele v Drahotuších

 

Příští neděli *sbírka na opravy a dětská mše svatá

* v 17h v kostele v Drahotuších - Cimbálový adventní koncert

souboru Okybača z Lipníka nad B. (PS. Příprava na farní den)

Pozvání Základní umělecké školy Potštát na předvánoční koncerty

Žáci a učitelé ZUŠ ve čtvrtek 16.12.  v 18.30 v v Potštátě.

ZŠ a MŠ se ZUŠ v Potštátě v úterý 21.12. v 16 h v restauraci Džungle v Partutovicích. KK

Tříkrálová sbírka 2011 proběhne v našem děkanátu od 2. do 10. 1. 2011.

Přípravy vrcholí; chystáme pokladničky, průkazky i malé pozornosti pro dárce i koledníky.

A co vy, koledníci, chystáte už své královské kostýmy? My pro Vás za odměnu připravujeme návštěvu Plovárny Hranice a filmové představení v Letním kině v Hranicích.

Zveme Vás k účasti na Tříkrálové sbírce 2011. Stále hledáme nové spolupracovníky -  vedoucí skupinek Tříkrálových koledníků a také malé i větší koledníčky.

Zájemci hlaste se u Radky Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881.

Tipy na vánoční dárek

*Přejte si, nebo nadělte svým blízkým satelitní přijímač pro příjem křesťanské TV NOE.

*Časopis Rodinný život

Nové číslo zaznívá smíchem, vykouzlí úsměv. V hovorech o smíchu a humoru

vypráví Mons.kardinál Miloslav Vlk, loutkář a herec Víťa Marčík, Karel Prais

- zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici, Otec Jiří Barhoň - autor hu-

morných příběhů. Nechybí pravidelné rubriky týkajících se výchovy a vztahů aj.

V časopisu objevíte praktický předvánoční dárek, který jistě potěší celou rodinu.

Předplatné i jako vánoční dárek lze objednat: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, (587 405 250, e-mail: [email protected],   www.rodinnyzivot.cz

 

Centrum pro rodinný život nabízí také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické –MUDr.Jitka Krausová, Manželské a rodinné –Mgr.V.HušekTh.D V obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Více o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, [email protected]

 

Mezinárodní konference o rodině

20.11.2010 v rámci oslav našeho dvacetiletého působení jsme pořádali konferenci s názvem RODINA JE CENTREM ŽIVOTA, která vzbudila nesmírně pozitivní ohlas. Zvukový záznam přednášek bude v dohledné době k dispozici na našich stránkách. Příspěvky: Kardinál Ennio Antonelli (papežská rada pro rodinu) – přednesl arcibiskup Mons. Jan Graubner, Kateřina Lachmanová, - Spiritualita laiků žijících v rodině, Prof. Ph.Dr. Jan Sokol, - Proměny rodiny v měnící se společnosti, Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, - Starnúci človek uprostred rodiny, PhDr. Jiřina Prekopová -Aby láska v rodinách rozkvétala

6. společenský večer farností – „miláčkovský“ 26. února 2011

Ty,kteří mají náš kalendář,upozorňuji na změnu místa konání; ne Loučka,ale KD Jezernice

„Své oblíbené“ zvířátko je vhodné mít na sobě; živé modifikace nedoporučuji.   o.Radomír

sv. Terezie z Lisieux vychází ze sebestřednosti

Velkou ránou byl pro Terezku odchod její milované sestry Pavlíny do kláštera ke karmelitkám, která když se vracela občas domů, věnovala se spíš otci. Terezka onemocněla. Nemoc trvala dlouho. Připadala si opuštěná. Zdálo se jí, že všechno, na čem jí záleží, ztrácí. Velkou proměnu zažila na Štědrý den, když jí bylo 9let. Navenek se nestalo nic zvláštního, ale Terezka při pohledu na jesličky pochopila něco moc důležitého. Do té doby se zaobírala jen sama sebou. Nejvíc ji záleželo na tom, jak se cítí ona. Ale když přišel Ježíš na svět jako malinké dítě, kdo se staral o to, jak se cítí, jestli mu není zima? Tak se rozhodla, že už nechce myslet na sebe, ale na druhé. I ona chtěla být jenom maličká Terezička, která nemusí být první, ale pro Pána Boha je moc důležitá. První, o jehož záchranu bojovala, byl vrah Pranzini, odsouzený k smrti. Terezka se modlila s důvěrou malého dítěte a Pranzini se opravdu před smrtí obrátil a s lítostí políbil kříž. Touha zachraňovat duše pak v Terezce rostla. Modlila se a obětovala za záchranu duší, za kněze a misionáře a tak sloužila církvi. Tak se modlí Karmelitky a i Terezka poznala, že chce být Karmelitkou. Mnozí lidé žijí v těžkém hříchu, daleko od Boha a my můžeme spolu s Terezkou svými modlitbami a oběťmi pomáhat Pánu Ježíši v zachraňování duší.