Letos se nám v týdnu modliteb za jednotu představuje situace církve v Izraeli. Následující texty jsou z materiálů poslaných z biskupství, nicméně poněkud stručnější. Originál má něco přes 30 stran textu. V těch osmi dnech, jak jsou napsány, nejsou uvedeny komentáře. Myslím, že není od věci se každý den zamyslet, jak žijí křesťané v zemi, kde se narodil Spasitel. Můžeme se za ně společně modlit.

Modlitby za jednotu 2011-2.doc

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjímky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí nejstále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.