170212.doc

Dnes: *Sbírka je věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať.

* Další děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, budou představeny v Drahotuších  

* Díky farníkům, kteří připravili Lurdskou kapli v Drahotuších i oltář sv. Valentina

* Letos si připomeneme památku sv. Valentina až v 15:00 spolu s rodinami a Centrem pro rodinu Jitřenka pobožností a v 15:30 na faře beseda s manžely Mečkovskými.

* Při přednášce bude možnost také hlídání dětí – mohou přijít do „spolčátka“ na faře

V týdnu: středa – dopoledne děkanátní setkání kněží na faře v Hranicích

čtvrtek – po mši sv. v Drahotuších – modlitební společenství

sobota  *7:30 plovárna Hranice – koledníci a vedoucí skupinek za 10Kč

*od 19:30 v sokolovně v Hranicích – farní ples

Příští neděli: *Sbírka je věnována Svatému stolci – „Haléř sv. Petra“ Pán Bůh zaplať.

*V Drahotuších je vhodná doba k zapsání úmyslů mší sv. alespoň na příští měsíc.

 

V sobotu 4.2.2017 jsme prožili Hromniční pouť matek ve Šternberku

v chrámu  Zvěstování P. Marie. A síla obrovského množství modlících se matek a je nezapomenutelná.  Tato pouť pochází z roku 1741 a obnovena byla v roce 2002   P.Josefem Červenkou, který byl i letošním celebrujícím knězem. Marie Skalická

 

Vzpomínka na zemřelé – pohřbeni v sobotu 11.2.Odpočinutí věčné dej jim, Pane,…

 

+P. Karel JašekVe věku 77 let, první porevoluční farář v Lipníku nad Bečvou. Byl pohřben včera při mši sv. na Sv. Kopečku, kde očekává slavné vzkříšení.

+K. Kleiberová – urna s jejími ostatky byla uložena a dle domluvy bude zádušní mše sv.

Mládežnické akce v březnu

Bowling v Kotelně v Hranicích v pátek 3. 3. v 19 h. Všichni jste zváni a vezměte s sebou i kamarády. Budeme mít dvě dráhy, tak ať to stojí za to.

Studentská mšev pátek 24. 3.v 19 h. s o. Jiřím Pospíšilem z Přístavu z Rajnochovic na téma: Jak prožít půst? Takže přijďte do Hranic do kostela, abyste se dozvěděli co a jak v postní době. Za animátory děkanátu Hranice (=A.H.A.) Maruška Kaňovská

 

Pozvání pro vedoucí skupinek, koledníky Tříkrálové sbírky s rodiči a kamarády

na promítání animovaného filmu:  Tajný život mazlíčků v neděli 5. 3. od 15:30 v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou vstupné 10,-Kč. Těšíme se na Vás. Charita Hranice

 

Pozvánky z Jitřenky

Klíč ke zdravým vztahům s dětmi - ST 15.2., 22.2.a 8.3.; ČT 2.3. od 17:30 v Charitě Lipník - Posílení rodičovských kompetencí, zamyšlení se nad přístupem a způsobem komunikace s dětmi. Vede Pavel Mečkovský – 700Kč/pár; 500 Kč/1

Z jednání pastoračních rad našich farností

Otec arcibiskup Jan vnímá situaci ve své diecézi, a proto předložil pastoračním radám několik otázek k řešení: *Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? *Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? *Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi? *Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? *Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství (Modlitby matek a Modlitby otců, Fatimský apoštolát, Eucharistická hodina, Živý růženec…) Jak s nimi můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit? *Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty? *Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center? Každému členu PR byly předány k rozmyšlení, ale i v rámci jednání jsme se snažili nastínit odpověď alespoň na některé z nich. Jedná se o otázky existenční pro každou farnost a jsou určeny i ke sdílení zkušeností mezi farnostmi a nejen členům PR, ale i jako výzvy pro zapojení každého (věřícího i nevěřícího) farníka. Řešila se i část pastoračního plánu a dílčí problémy našich farností.   

SpolečnéV době postní si opět budeme losovat rodiny, na něž budeme pamatovat v modlitbě / otec Radomír navštěvuje oslavence, které má zapsané v matrikách – praktikující i nepraktikující / nastínění odpovědí na otázky otce arcibiskupa  

DrahotušeMaškarní karneval letos neproběhne, hledáme někoho, kdo by se ve farnosti věnoval dětem a mládeži / také se hledá farník, který by se staral o kapli sv. Anny /Třeba zlepšit komunikaci a informovanost o změnách, když je v týdnu pohřeb / Noc kostelů 9.6. v naši farnosti bude / Možná řešení pozdních příchodů na nedělní mši sv. – její posun na celou hodinu, rezervace zadních míst v kostele, zrušení židlí v zadní části kostela

Partutovice – Technické: úprava bočních dveří kostela, fasáda fary dle možností a dotací, okna a další až potom / obraz Božího milosrdenství – lze vhodně instalovat do kuchyně na faře / „Jak být přitažlivý?“ – nedělat víc a víc akcí bez efektu, lidé chtějí být potřebováni, spolupráce farnost – obec – škola – ZD, umět překvapit / „Jak oslovit?“ – střídání  a oslovení na úklid, zapojení nejen těch, kteří se zapojují, boj s vnitřním křesťanstvím / „Pastorační projekty“ – lidové misie / výročí misijního kříže v neděli 26.2. po mši sv.

Potštát – Technické: akutní – zatékání dveřmi do fary – nechat zvýšit prahy; stav kostela v Lipné a kostela Panny Marie / „aby nás přibylo“- setkání na usmíření (smírčí pobožnost) – za oběti válek, smíření se s komunisty (výročí 700 let Potštátu 1318, 100 let od konce 1. svět. války a republiky 1918, nástup komunismu 1948) / „Jak oslovit?“ – úkol ve farnosti, úklid kostela, kroužky, divadla / „Co změnit?“ – pozitivně kvitována mše sv. za tragicky zemřelé na místních komunikacích (a pozvání těchto rodin – spolupráce s městem) / „Pastorační projekty“ – Antiochia, která byla i bude, lidové misie