170924.doc

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9+Velká 1,1; Potštát 4,4; Partutovice 2,4

Dnes: *Děti se jistě těší na speciální mši sv. pro ně, než jim začne náboženství.

*Jistě jsou mnozí v olomoucké katedrále za Pannou Marií Fatimskou. Když tak přijďte alespoň na setkání diecéze v 15:00 či využijte dalších příležitostí – viz minulý IL.

V týdnu: PO * náboženství v Drahotuších 12:20 (1-3)/12:50 (3.-5) – sraz u ředitelny

*Po mši sv. v Drahotuších na faře – modlitební společenství

ÚT*výuka náboženství v Drahotuších na faře ve 12:40 – druhý stupeň ZŠ

ST *výuka náboženství v Potštátě ve 13:00 ve škole

*Večerní mší sv. oslavíme sv. Václava, jak to doporučují čeští i moravští biskupové.  

 

ČT *Srdečně Vás zveme na pouť k sv. Václavu do Radíkova, mše sv. v 15:00. *V Drahotuších jiná svatováclavská nebude (je zde celkově velmi malý zájem o mše sv. /resp. úmysly mší sv., a není proto třeba, aby kněz měl 3 mše sv. v jednom dni)

*V katedrále sv. Václava v Olomouci v 10:00 slaví kromě sv. Václava také 240 let povýšení na arcibiskupství (1777) a 25 let služby našeho arcibiskupa Jana. Tato pouť bude také 13. poutí veřejných činitelů.

*Děti v Partutovicích přijdou díky státnímu svátku o své oblíbené náboženství.

* mládež „AHA“ srdečně zvou na první studentskou mši v 19h v hranickém kostele

*Začíná setkání Antiochie na Sv. Kopečku u Olomouce. Zájemci, se hlásí na www.antiochia.cz . Kdo by chtěl jet s o.Radomírem, ať se mu přihlásí.

SO *Je vlastní den oslav 25 let Antiochie. Srdečně zveme na mši sv. 

v 9:00 na Sv. Kopečku a na celý následující program během dne.

Příští neděli *V kalendáři je plánována drakiáda v Partutovicích. V Drahotuších jsme si však naplánovali potáborové setkání, proto ji o týden odložíme na 8.10. (bude více času na přípravu draků); zahájení ve 14h u mlýna

*Potáborové setkání začne v 15h kolem fary v Drahotuších

 

Biskupské svěcení SO 14.10. v 10h v katedrále -doprava

Děkanát nebude vypravovat autobusy. Olomouc je nám dostatečně dostupná např. vlakem. Řidiči počítejte s tím, že hl. ulice kolem katedrály je zatím neprůjezdná. U katedrály není možné auta ani autobusy v tento den parkovat. děkan

Setkání pastoračních rad farností v sále MěÚ v Hranicích 16.10. 2017 v 19:00

K přípravě tohoto setkání se sejdu s jednotlivými radami na farách nad již dříve nadnesenými (a jistě již promyšlenými) tématy od o.arcibiskupa takto:

Partutovice 26.9. po mši sv.v 18h, Potštát 27.9. v 16h, Drahotuše 2.10. po mši sv.v 19h

 

Manželská dovolená – oprava termínu na ČT 12.- SO 14.10.

ve vých. Čechách (možná Hora Matky Boží v Králíkách). Zájemci, ozvěte se mi. o.Radom.

 

Poděkování za úrodu v Partutovicích

V neděli 8.10. v 9:35 bude značně delší slavnostní mše sv.s doprovodem, na kterou naváže krátký koncert. V Potštátě proto bude zástup kněze z Hranic nebo mše sv.až v 11:15.Farka

 

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Barbory v hranických kasárnách

*Bohoslužbu povede kpt. Mgr. Daniel Waclawek za účasti ostatních duchovních v úterý 24.10. od 17h. Po skončení bude neformální čas svědectví voj. kaplanů o jejich službě v armádě. Budou zváni i významní hosté, a určitě jste významní!

*Duchovní služba v armádě – v úterý 26.9. v 17:00 – přednáška o kaplanství a náboženství v armádě pod vedením kpt. Mgr. Daniela Waclawka.  Vstupné 20Kč, v rámci výstavy „Rozkaz zněl jasně“ – Stará radnice, Radniční 1, Hranice. Zde se tedy o duchovní službě v armádě dozvíte víc, ale nebudete v kasárenské kapli.

 

Fotky z poutě našich farností do Čenstochové

Lze se podívat díky Báře zde: https://baramec.rajce.idnes.cz/Farni_zajezd_Censtochova/

 

Děkanátní kalendář na rok 2018

Byl dán do tisku, takže žádné změny již nebudou, ale je krásný. Děkuji za spolupráci. Pozve  vás na známá i neznámá místa a také na většinu již obvyklých akcí. Vojta

 

Pouť do Fatimy, Lurd a Monserattu v termínu 12.-21.10.

Ještě je aktuálně 16 volných míst. Každopádně do Fatimy se jede. Už se těším. Vojta

 

Program Národní pouti do Staré Boleslavi 27. – 30.9.

ST 27.9. 17h  duchovní zastavení na Václavském nám. v Praze; 19h  Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse/L u zámku –průvod do St. Boleslavi; 20h koncert a nešpory v bazilice

ČT 28. 9. 7.00  Mše svatá na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze

8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00  Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavní celebrant: Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, kazatel: Dominik kardinál Duka OP.

14.00  Modlitba za národ u Palladia země české v bazilice sv.Václava ve St. Boleslavi

18.00  Mše sv. ve Svatovítské katedrále v Praze

 

Cestopisná besedu s Pavlem Dobrovským – Z Indie do Evropy

v Zámeckém klubu v Hranicích ve středu 27. 9.  od 18h. Bonusem bude i malý historický exkurz o tažení Alexandra Velikého. Marie Jemelková, vedoucí knihovny

 

(Volá tě animátorský kurz! Zvedneš to?

Přístav Rajnochovice – 2 roky – 10 víkendů – přihlášky do 1.10.! u P. Petra Utíkala

 

Vernisáž významného českého malíře a grafika Jiřího Vovse

„Vrstvy zapomnění“ ve ČT 5. 10. v 17 h v Galerii Synagoga. Ing. Naděžda Jandová