170910.doc

Ez 33,7-9

Řím 13,8-10

Mt 18,15-20

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás

s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,

 dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

 Ž 95 Kéž byste dnes uposlechli

jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

 

Po 11/9

Út 12/9

St 13/9

Čt 14/9

Pá 15/9

So 16/9

Ne 17/9

Drahotuše

---

---

18:30AD

7:40

18:00

10:40žehnání

8:00

---

---

-

Středolesí 18:00

Velká 15:00

Partutovice

18:00

6:40

---

---

---

9:30 Svatba 

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

---

11:00

Je-li nás dnes v kostele málo, je to především z těchto důvodů:

*V Hranicích u Kostelíčka mají pouť k Narození PM, mše sv. v 10h

*Ve stejnou dobu slaví pouť ve Spálově u PM Ve Skále (pěší poutníci ze Spálova v 8:30; skupina Záblesk od 9h a pak ve 14h; v 10h mše sv. a v 15h Himaláje). Zde je i o.Radomír.

*Pokud jste přišli v Partutovicích ráno a v Potštátě před polednem, uděláte si jistě cestu i po svačince – tj. mše sv. v Partutovicích je v 16:45 a v Potštátě v 17h.

*V Týně n/B slaví mši sv. v 10:30 ke 170. výr. kostela a 570ému obce; Mons. Josef Nuzík

Na uvedených místech bude pro změnu narváno, proto jste jistě rádi ve farním kostele.

*V aktuálním čísle Katolického týdeníku se dočtete o 25. výročí Antiochie. Nemusíte číst všechno, něco jste se už před tím dočetli v Infolistu, ale je to velmi dobře napsané. Vizte: http://www.katyd.cz/clanky/antiochie-meni-pohled-na-viru.html

V týdnu: *V úterý se opět budu těšit na všechny z modlitebního společenství. Sejdeme se v 18:00 nejprve v kostele, posléze na faře v Drahotuších.

*ÚT je Jména P. Marie, čímž gratulujeme všem Mariím, ST je sv. Jan Zlatoústý, proto se vyvarujme zbytečných slov, ČT je Povýšení Sv. Kříže – můžeme vzpomenout v modlitbě u kříže, PÁ je Panny Marie Bolestné a SO sv. Ludmily – gratulace k svátku.

*V sobotu si v Partutovicích řeknou ANO Marek Mynář+Petra Hynčicová

*V 10:40 se bude žehnat v Drahotuších u sv. Floriána hasičský prapor k příležitosti 135 let místních hasičů.

Příští neděli: *Sbírka na potřeby farnosti.

*Ve Velké Vás zvou na hody k Povýšení Sv. Kříže. Mše sv. je v 15:00. Přijďte všichni, Martina bude kontrolovat docházku.

 

Potáborové setkání v neděli 1. 10

Milí táborníci, už se těšíme, že se opět setkáme, tentokrát v 15h začneme na faře v Drahotuších,pak bude hra ve městě,kde budeme hledat drahé dušičky ukončíme táborákem či grilováním. Klidně si vezměte táborová trička.Vojta 

 

Náboženství

Vzhledem k nebývalému zájmu o výuku náboženství na 2.st. v Drahotuších, jsme nuceni opustit nevyhovující prostory ZŠ a výuka bude probíhat na faře. I dosud nepřihlášení zájemci z 6.-9.třídy se mohou dostavit poprvé na faru v úterý 26.9. ve 12.40.o.Radomír

Návštěvy nemocných

V Partutovicích v pondělí odpoledne, příp. v úterý po mši sv. V Drahotuších a okolí v pátek po celý den. Ve farnosti Potštát až ve středu 20.9. o.Radomír

 

Kalendář 2018

Díky všem za poskytnutý materiál. V tomto týdnu byl odeslán první návrh. Ještě bych poprosil farníky z Partutovic za možný větší výběr fotek. Vojta

Po úspěšné včerejší pouti do Čenstochové je na příště k zapsání na 8.9.2018 navržena pouť do Křtin a Sloupu. Jsou-li i nějaké jiné návrhy – prosím o urychlené sdělení. o.Radomír

 

Letošní živý betlém v Drahotuších (či v Partutovicích / v Potštátě) opět originální

Jelikož Vánoce slaví celá církev a mnohem víc ta nebeská, věřím, že přispějete všichni. Každý nosí významné jméno světce, který má svůj atribut jako dárek do jesliček. Hl. průvodci budou  sv. Štěpán, světec dne, sv. Vavřinec, patron města a třeba i sv. Anna s Jáchymem. Prosíme všechny, aby se přihlásili k vytvoření malého nebe. Za své ochránce mohou jít děti i dospělí. Emilie Uřínovská a Vojta (za Vojtěcha nejdu, lepších je dost!)

 

Dny evropského dědictví na hranicku – SO 16. 9. – památky otevřeny od 9:00 do 16h

Hranice: Kostel Stětí sv. J.Křtitele, Výstav. síň Synagoga, VS Stará radnice –„Rozkaz zněl jasně“ (historie hranických vojen. ústavů), prohlídka památek s průvodcem – ve 13h na St. radnici, Muzeum na zámku,Radniční věž, Židovský hřbitov, Zámek, Mauzoleum (hřbitov), Kostelíček, Arboretum Střední les.školy, Evangelický kostel, Mázhaus (Radniční 29), ZUŠ – orchestrion (14-16h), Koment.prohlídka Staré střelnice v 16h:K.Vlasáková, Slavíč:Tunel Ferdinanda V. a kaple sv.Josefa, Střítež/L. 123: Muzeum minerálů.  www.mkz-hranice.cz    

 

Týden s Charitou 18.-22.9.

PO18. 9. v 18h – mše sv. v kostele v Hranicích za klienty Charity a ty, kteří jim pomáhají. ÚT 19. 9. v 19h v Zám. klubu Hranice – promítání dok. filmu Psi Páně (ČR 2017  o práci a poslání českých dominikánů) ST 20. 9. v 18:30 ve far. kostele v Lipníku –mše sv. ČT 21.9. Pouť na Sv. Hostýn pro klienty a dobrovolníky Charity Hranice. Volná místa v autobuse nabízíme seniorům a obtížně pohyblivým lidem. Mše sv., muzeum, …- cena 100Kč, ze Šromotova nám. v Hranicích v 9h, odj. zpět ve 14h. (733 755 881 Radka Andrýsková

 

300 let CMTF Olomouc – PÁ 22.9.

9:30 – mše sv. u PM Sněžné s Mons. Janem Graubnerem, 11:00 oficiální zahájení oslav na půdě CMTF ad. zajímavý i doprovodný program až do 21:30  www.cmtf.upol.cz

 

Pozvání na fatimskou pobožnost do Soběchleb – ST 13.9. od 17h růženec…

17:30 mše sv.–novokněz P. Jan Berka a novokněžské požehnání P. Josef Červenka,

 

CPR Jitřenka spolu s animátory vás zvou na besedu s MuDr. Marií Fridrichovou Metoda PPR (symptotermální metoda plánování rodičovství) a o antikoncepci. Zač. PÁ 6.10. mší sv.v 18h ve far. kostele v Hranicích a v 19h zač.beseda Marušky Kaňovské

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2017

– za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech

Chci vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku povodní i obyvatelům Texasu a Louisiany postižených hurikánem a obrovskými záplavami, které tisíce lidí donutily k útěku a způsobily ztráty na životech i nezměrné škody. Prosím Pannu Marii, Těšitelku zarmoucených,aby těmto těžce zkoušeným vyprosila u Pána milost útěchy