Tentokrát nevyjde Infolist, jak již bylo řečeno. Ohlášky zveřejňuji již dnes. Pokud chcete, napište mi připomínky, rád to opravím. Omlouvám se za příp. pravopisné chyby - nemám při sobě Pravidla českého pravopisu.

Ohlášky pro neděli 7. května 2017 ve farnosti Drahotuše, obec Velká, mše sv. SO 18:00

*Slavíme předvečer 4. neděle velikonoční.

*Dnešní sbírka je věnována na křesťanská média. Její výtěžek se připočítá k výtěžku sbírky v Drahotuších. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Příští mše sv. v místní kapli by měla být v sobotu 3.6. v 18:00

*Zítra při mši sv. v Drahotuších bude Sbor dobrovolných hasičů místního okrsku slavit svůj svátek, sv. Floriána. Průvod začínají v 7:30 u hasičské zbojnice. Mši sv. bude slavit P. Pavel Šupol, vicerektor AKS Olomouc.

*Májové pobožnosti v Drahotuších budou v PO a ÚT v 18:45, ve ST po adoraci v 18:55 a ve ČT a PÁ pro děti v 17:15

*v pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá spolu s CPR Ráj Pavlovice pěší pouť na Sv. Hostýn. Mše sv. je ve 14:00. Ze Šromotova nám. z Hranic jede autobus v 7:55

*Páteční mši sv. v Drahotuších v 18:00 bude slavit P. Petr Utíkal. Potom Vás hranická mládež zve na růženec do kostela v Hranicích od 19:00

*v sobotu je 100 let výročí od zjevení PM ve Fatimě. Papež František tam bude slavit mši sv. Možná uvidíte i P. Radomíra. Dívejte se na TV Noe.

*v sobotu v 18:00 bude slavena mše sv. v kostele sv. Antonína ve Středolesí v předvečer 5. neděle velikonoční.

*Příští neděle je 5. velikonoční, mše sv. v Drahotuších je jako obvykle v 8:00. Bude ji slavit buď P. Pavel Jombík nebo P. Ján Rimbala. Úmysl mše sv. je prozatím volný.

*Začíná týden pro rodinu. Také CPR Jitřenka připravuje zajímavý program.

Ohlášky pro neděli 7. května 2017 ve farnosti Drahotuše, farní kostel – mše sv. v 8:00

*Slavíme 4. neděli velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Mši sv. s námi slavil P. Pavel Šupol, vicerektor AKS Olomouc. Byla slavena za * a + členy SDH.

*Dnešní den je také světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Připojme se také k této modlitbě. Farnost Drahotuše již má pouze jednoho žijícího kněze rodáka, P. Jana Vinklera, který pochází z Klokočí a je farářem v Kostelci u Holešova.

*Dnešní sbírka je věnována na křesťanská média. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. Prosím o nahlášení výsledků sbírky, jejíž výtěžek se dozvíte příští neděli.

*Dnes slaví Sbor dobrovolných hasičů místního okrsku sv. Floriána. Děkujeme všem hasičům za jejich účast a obohacení liturgie. Taktéž patří poděkování i hudebnímu doprovodu.

*Když už jsme u děkování, patří také paní Zdeňce Kučové, která zítra oslaví požehnané roky. Kéž ji Pán vede dále za sebou a kéž je stále radostí našeho farního společenství.

*Májové pobožnosti v Drahotuších budou v PO a ÚT v 18:45, ve ST po adoraci, která začíná v 18:30, tedy cca v 18:55 a ve ČT a PÁ pro děti v 17:15.

*v pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá spolu s CPR Ráj Pavlovice pěší pouť na Sv. Hostýn. Mše sv. je ve 14:00. Ze Šromotova nám. z Hranic jede autobus v 7:55

*Výuku náboženství v pondělí ruší státní svátek a pro 2. stupeň bude normálně v pátek ve 12:50

*Připomínám, že s dětmi nacvičujeme divadlo na Noc kostelů každý pátek v 16:15

*Páteční mši sv. v Drahotuších v 18:00 bude slavit P. Petr Utíkal za + Ladislava Hašu, manželku, rodinu a DVO.

*Hranická mládež Vás zve na růženec do kostela v Hranicích v pátek od 19:00

*v sobotu je 100 let výročí od zjevení PM ve Fatimě. Papež František tam bude slavit mši sv. Možná uvidíte i P. Radomíra. Dívejte se na TV Noe.

*v sobotu v 18:00 bude slavena mše sv. v kostele sv. Antonína ve Středolesí v předvečer 5. neděle velikonoční.

*P. Zdeno Vavro Vás zve na zahájení poutní sezóny u PM ve Spálově. První mše sv. jsou v sobotu 13.5.  a 27.5. v 18:00 s úmyslem za potřebné dary a milosti pro nového pomocného biskupa, mons. Martina Davida

*Příští neděle je 5. velikonoční, mše sv. v Drahotuších je jako obvykle v 8:00. Bude ji slavit buď P. Pavel Jombík nebo P. Ján Rimbala. Úmysl mše sv. je prozatím volný.

*Je den matek a začíná týden pro rodinu. Také CPR Jitřenka připravuje zajímavý program, který můžete sledovat na jejich webu nebo se více dozvíte příští neděli.

*Na konferenci CHO v Brně se mi nepřihlásilo dostatek lidí. Kdo má tedy zájem, ať se mi dodatečně ozve.

Ohlášky pro neděli 7. května 2017 ve farnosti Partutovice – mše sv. v 9:35

*Slavíme 4. neděli velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Mši sv. s námi slavil P. Pavel Šupol, vicerektor AKS Olomouc. Byla slavena za Marii Šustkovou, manžela a zetě a za Jana Haitla, manželku a sestru.

*Dnešní den je také světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Připojme se také k této modlitbě. Na místním hřbitově, starém i novém odpočívá mnoho partutovických farářů i kněží – rodáků. Jak nedávno připomněl o. Radomír, z Partutovic již dlouho nevzešel žádný kněz, pouze pár diecézních kněží zde má četnou přízeň, např. Mons. Vojtěch Šíma.

*Dnešní sbírka je věnována na křesťanská média. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. Prosím o nahlášení výsledků sbírky, jejíž výtěžek se dozvíte příští neděli.

*v pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá spolu s CPR Ráj Pavlovice pěší pouť na Sv. Hostýn. Mše sv. je ve 14:00. Ze Šromotova nám. z Hranic jede autobus v 7:55.

*Mši sv. zítra, tedy v pondělí v 18:30 bude mít P. Petr Utíkal za Milana a Annu Brázdovy a dary DS pro * rodinu Brázdovou a Vinklárovou.

*Výuku náboženství i pro tento týden ruší státní svátek. Avšak příští týden bude náboženství místo pondělka až ve středu 17.5. ve 14:15

*Hranická mládež Vás zve na růženec do kostela v Hranicích v pátek od 19:00

*v sobotu je 100 let výročí od zjevení PM ve Fatimě. Papež František tam bude slavit mši sv. Možná uvidíte i P. Radomíra. Dívejte se na TV Noe.

*P. Zdeno Vavro Vás zve na zahájení poutní sezóny u PM ve Spálově. První mše sv. jsou v sobotu 13.5.  a 27.5. v 18:00 s úmyslem za potřebné dary a milosti pro nového pomocného biskupa, mons. Martina Davida 

*Příští neděle je 5. velikonoční, mše sv. v Partutovicích je jako obvykle v 9:35. Bude ji slavit buď P. Pavel Jombík nebo P. Ján Rimbala za Jana Hybnera, sestru a rodiče.

*Je den matek a začíná týden pro rodinu. Také CPR Jitřenka připravuje zajímavý program, který můžete sledovat na jejich webu nebo se více dozvíte příští neděli.

 

 Ohlášky pro neděli 7. května 2017 ve farnosti potštát – mše sv. v 11:00

*Slavíme 4. neděli velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Mši sv. s námi slavil P. Pavel Šupol, vicerektor AKS Olomouc. Byla slavena za +Aloise Leva, rodiče, bratra a DVO.

*Dnešní den je také světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Naše farnost se připojí adoračním dnem, který začíná v úterý v 11:30 a vyvrcholí mší sv. v 18:00, kterou bude slavit P. Petr Utíkal. Také bohoslovci AKS v tento den myslí právě na Vás, na Vaši farnost.

*Dnešní sbírka je věnována na křesťanská média. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. Prosím o nahlášení výsledků sbírky, jejíž výtěžek se dozvíte příští neděli.

*v pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá spolu s CPR Ráj Pavlovice pěší pouť na Sv. Hostýn. Mše sv. je ve 14:00. Ze Šromotova nám. z Hranic jede autobus v 7:55.

*také v pondělí slaví požehnaný věk paní ředitelka Irena Kršková. Přejme a vyprošujme ji hojnost Božího požehnání, ať stále rozsévá dobré dílo.

*Májové pobožnosti jsou denně v 18:00 ve farním kostele a také v kapli v Kovářově. Díky všem, kteří se společně scházejí.

*Ještě k adoračnímu dni: začne tedy v 11:30, kdy s dovolením o. Radomíra a pověřením biskupa vystavím NSO, pak jsou rozepsány adorační služby po hodinách – prosím, zapisujte se. Klidně si mohu vzít jednu adorační hodinu cca od 14:30. V Partutovicích chválil o. Radomír, že po celou dobu adorovali vždy nejméně dva farníci. Věřím, že s Boží pomocí to půjde i zde. V 17:30 pak bude adorace společná a vyvrcholí mší sv. v 18:00 za + Pavla Krejčí při jeho nedožitých 63 let. Po mši sv. může být ještě krátká májová pobožnost.

*Výuka náboženství bude opět mimořádně v úterý ve 12:15 a pokud počasí dovolí, podíváme se do kapličky Panny Marie Pomocné v Kovářově cca ve 12:50. Minulý týden to s počasím nevyšlo.

*Hranická mládež Vás zve na růženec do kostela v Hranicích v pátek od 19:00

*v sobotu je 100 let výročí od zjevení PM ve Fatimě. Papež František tam bude slavit mši sv. Možná uvidíte i P. Radomíra. Dívejte se na TV Noe.

*P. Zdeno Vavro Vás zve na zahájení poutní sezóny u PM ve Spálově. První mše sv. jsou v sobotu 13.5.  a 27.5. v 18:00 s úmyslem za potřebné dary a milosti pro nového pomocného biskupa, mons. Martina Davida

*Příští neděle je 5. velikonoční, mše sv. v Potštátě je jako obvykle v 11:00. Bude ji slavit buď P. Pavel Jombík nebo P. Ján Rimbala za *i+ rodinu Foltasovu a DVO

*Je den matek a začíná týden pro rodinu. Také CPR Jitřenka připravuje zajímavý program, který můžete sledovat na jejich webu nebo se více dozvíte příští neděli.