190317.pdf

Dnes: *Jste zváni ke křížovým cestám jako minulou neděli, tj. po mši sv. v Drahotuších, v Partutovicích 9:05 živý růženec a v Potštátě v 10:30.

*Nejen Josefy zveme na Sv. Hostýn k pouti mužů. Mohou putovat i ženy.

*Sbírka bude věnována na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

*Můžete se zapisovat na autobusy k ocenění farníků do Olomouce 4.5. a na TV Noe 19.5.

V týdnu: PO*ve 12:25 bude s mladšími dětmi v kostele v Drahotuších křížová cesta. Rodiče si tedy děti vyzvednou nikoli v 1. třídě, ale v kostele.

*Mše sv. v Drahotuších bude z vigilie sv. Josefa, pak modlitební společenství.

ÚT * Nejen v Partutovicích, ale v celé církvi slavíme Slavnost sv. Josefa, ruší se tak půst. Představení církve nám vřele doporučují účast na mši svaté.

ÚT – ČT*26. roč. celostátní přehlídky církevních škol v Odrách: https://www.cssodry.cz 

ST*Spolčátko na faře v Drahotuších v 16:30. Obrázek s postním snažením s sebou.

ČT*I s nekatolickými duchovními se setkáme dopoledne na faře v Jezernici.

*o. Radomír doprovodí finalisty soutěže Bible a my na celostátní kolo do Brna autem z Hranic v 7.45. Program mají na celý den.

*Náboženství nejstarších žáků normálně bude, Vojta zastoupí o. Radomíra v katechezi i přísném zkoušení vyžadující pilnou přípravu a vzornou účast.

*Biřmovanci se těší na další díl přípravy. Už se nemohou dočkat v 18:30 v Partutovicích.

PÁ – NE * Misijní víkend v Bělé pod Bezdězem: www.antiochia.cz

SO*Mládež děkanátu zve na duchovní obnovu do Stříteže n/L s P. Petrem Utíkalem, zač. 14h film, 15h Přednáška „Jaký je Boží plán v těžkých situacích“, 16h KC,16:30 mše sv. 

Příští neděli: *Jako každou postní neděli, jste zváni ke křížovým cestám. Navíc místo kříže berem kola ve 14:30 z Drahotuš. Slíbená KC bude připravená a trasa jednoduchá.

*Zvláště děti se mohou těšit na mši svatou jako každý měsíc pro ně zaměřenou.                Z drahotušského spolčátka mají nachystanou nějakou hezkou písničku. Nenechte si to ujít.

*Biskupové naši země nám napsali dopis týkající se pondělní Slavnosti Zvěstování Páně. Pozorně naslouchejte, jinak si to budete muset přečíst na internetu.  

Ocenění našich farníků v Olomouci dne 4.5.2019

Na základě podnětů a po zvážení byli navrženi k ocenění o.arcibiskupem tito farníci:

Drahotuše: Jarmila a Josef Voldánovi a Emilie Uřinovská, Partutovice: Marie a Jiří Remešovi a František Šustek, Potštát: Mária a František Klabačkovi a Milada Šubrtová. Jsem velmi rád, že jsou „naši“ a upřímně děkuji za jejich nasazení pro církev. o.Radomír

Pouť za úctu k počatému životu  a nenarozené děti  k Aničce Zelíkové do Napajedel

Otec arcibiskup Jan i farnost srdečně zvou ke slavnosti,při níž budeme děkovat zadarpoča-tého života a prosit za nenarozené děti 25.3. v kostele sv.Bartoloměje:17:15 adorace  18:00 mše sv.(bisk.Antonín), pak průvod se svícemi k modlitbě růžence u hrobu AničkyZelíkové

 

Arcidiecézní setkání mládeže 2019 – na „Květnou sobotu“ 13.4. v Přerově

Tak blízko to máte, čas 9:00 – 16:30 si uděláte. Předprogram v PÁ 12.4. od 20:00. Motto: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Lk 1,38. S sebou v sobotu: jídlo na celý den, účastnický příspěvek 70Kč. Pořádá Arcidiecézní centrum pro mládež a Sarkander, z. s. Přihlašování k podprogramu a další info: http://mladez.ado.cz

 

Divadelní představení Miláček / Píseň písní SO 30.3. v 19:00 v KD Rajnochovice

Karol Wojtyła / Král Šalomoun. Co všechno se může stát, aby se dva lidé, kteří se hledají, neminuli? Můžeme zrušit slib? Jak chutná stav bez lásky a kdo je Miláček? Scénická meditace od J.P.II. je projektem L. Trmíkové, A.J. Petrové a M. Dohnala. ADCŽM Přístav

 

Vybrané akce pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Pozvánky do katedrályČT 18.4. v 9:30 Missa Chrismatis; SO 4.5. v 10:00 – Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi; SO 29.6. v 9:30 svěcení kněží. 1/2 hod. před mší sv. Ministrantský den v Olomouci – „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium…“ pro ministranty olomoucké arcidiecéze v kněžském semináři ST 1.5. od 8:30 do 16:00.

Cross force 2019 (vojenský víkend pro ministranty) 7.-9.6.– T. S. Archa v Rajnochovicích, 8 – 14 let, přihl. od 25.3., poč. míst omezen. Archa.tym@gmail.com

Ministrantský tábor na Arše v Rajnochovicích 28.7. – 10.8. 8-14 let, 64 míst, přihlášky od 1.3., akci pořádá Sarkander, z. s. ondra.elbel@gmail.com

Ministrantský putovní tábor Ktiš v Jižních Čechách 15. – 18. 7., od 4. třídy, 40 míst, doprava autobusem (Vojta pojede také) P. Martin Vévoda herzog@email.cz

Florbalový turnaj – svatováclavský pohár – SO 28.9. Bánov, ministranti 6 – 25 let ve 3 kategoriích, přihláška i výše uvedené akce na stránkách www.ministranti.info

Připomínám ještě děkanátní akce: 30.3. florbal v Potštátě a na konci dubna mládež chystá „děkanátní“ ministrantský den u nás – k tomu ještě podrobnosti přijdou. Vojta

 

 „Odnož“ Orla UB zve na Cyklopouť od sv.Brigity Švédské 16. 6. – 4.7.

K 20.výr. povýšení na spolupatronku Evropy se pojede autobusem do Švédska a se se-vernímvětremv zádech na Velehrad.Přihl.do10.4.Pojede m.j.io.R. Vit.Tomastik@seznam.cz

Orel Uherský Brod  zve na Cyklopouť Západní Čechy 9. – 18. 8.

Plzeň–Domažlice–Kladruby–Teplá–Fr.Lázně–Toužim–KarlovyVary–Žatec

–Litoměřice. Přihl. do 31.5. Pojede m.j. i o.Petr Utíkal info@cyklopoute.cz

U obou akcí zajištěno ubytování, snídaně, večeře, přeprava zavazadel,

servis, zdravotník, dres. Cena 3.400Kč,  Švédsko cca 13.000Kč.

Více též na nástěnce v Drahotuších případně u o.Radomíra či Petra.

 

Koleje AKS (Arcibiskupský kněžský seminář)

Kromě ubytování studentů teologie připravujících se ke kněžství spravuje ubytovací zařízení pro studenty různých fakult. K dispozici je 225 lůžek různého typu: nabízí pokoje s vlastním i spol. soc. zařízením, či buňkový Součástí kolejí jsou 3 kaple, kde je možné účastnit se duchovního programu i využít k  modlitbě. Přihl. zač. března http://kolejeaks.cz