171001-1.doc

Dnes *Těšíme se na děti, které prožily Andělský či jiný farní tábor – odpoledne v 15h začínáme od setkání k andělské hře „Drahé duše“ dál až do večera. Přijďte!

*Začal měsíc říjen, kdy si více připomínáme modlitbu sv. růžence. Církev ji vřele doporučuje. Věnujme i doma čas alespoň jednomu desátku denně.

*V Drahotuších je potřeba zapsat úmysly mší sv. alespoň na říjen a listopad. V ostatních farnostech jsou úmysly většinou zaplněny až do konce roku.

*V Drahotuších po celý měsíc bude otevřena Lurdská kaple v čase 6:30-17:30.

V týdnu *Náboženství v plném proudu: Drahotuše PO ve 3. třídě a to 12:20 mladší a 12:55 starší, nejst.ÚT 12:40 na faře;Potštát ST 12:15 a 13h; Partutovice ČT ve 14h

*Je první týden v měsíci. Očekávejte po mši sv. adorace (ST Potštát, ČT Partutovice)

*Tento týden slavíme – PO sv. andělé strážní, ST sv. František, SO - PM Růžencová

*PO na faře v Drahotuších se po mši sv. sejde pastorační rada k projednání otázek našeho arcipastýře Jana. Připomínáme tak i setkání PR v PO 16.10. v 19h v sále MÚ v Hranicích

Út na faře v Potštátě v 17:50 se sejde PR k jednání, které mělo být minulou středu.

*v Drahotuších se bude připravovat poděkování za úrodu. Své výpěstky můžete přinést kolem mše sv.; - příp. kdo chce přinést něco k ochutnávce, bude to vítáno.

*Na faře v Hranicích v 19h beseda MUDr Márie Fridrichové: „Láska, plodnost, rodina.“

*SO vyjdou pěší po požehnání v Drahotuších před kostelem v 6:15, zastávka v 9h v Dolních Nětčicích a ve 14:00 bude mše sv. na Sv. Hostýně. Délka pěší cesty je 24km.

Příští neděli *Budeme děkovat za úrodu. V Partutovicích k tomu bude i slav-nostní hudební doprovod a koncert po mši sv. Prožijme to ke cti a chvále Boží.

*Aby toho nebylo v Partutovicích málo, doufáme, že máte draky a že vypro-síme dobré počasí pro jejich pouštění. Drakiádu začneme ve 14:00 u mlýna.

 

Dolomity 25.-28.10.2017

Jedeme z našich farností dvěma auty a je ještě několik míst volných. o.Radom.

 

Mše sv. SO z nedělní platností: 14.10. Milenov, Středolesí; 21.10. Radíkov; 28.10. Slavíč

 

Koncert duchovní hudby SO 14. 10. ve 13:30 bazilika na Sv. Hostýně

v rámci Dušičkové svatohostýnské pouti. Účinkují: Ondrášek novojičínský sbor ZUŠ a jeho sólisté na varhany, klavír, hoboj; sbormistr Josef Zajíček. Více: Matice svatohostýnská, Tel.: 573 381 693-4 / matice@hostyn.cz   www.hostyn.cz

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry Konsoláty Betrone

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. Arcibiskup Jan

 

Párové doprovázení manželů

Vítám jednu z nabídek CMTF UP v Olomouci, která zahájí od ledna 2018 již 2. ročník kurzu, který je zaměřen na formaci a výcvik zkušených manželských párů. Absolventi budou schopni nabízet službu párového doprovázení mladým manželským párům v začátku jejich manželského života. Pro studium se hledají motivované manželské páry, které žijí v křesťanském manželství již 10 až 15 let. Mají již odrostlejší děti (kvůli možnosti jejich hlídání) a mají v rámci normy dobré komunikační schopnosti. Pro vybrané páry vznikne studijní povinnost absolvovat 5 setkání v Manželské a rodinné poradně Bethesda v Brně, kde bude vlastní vzdělávání a výcvik pod garancí fakulty probíhat vždy od pátku 18.00 do 20.30 hod. a v sobotu od 9 00 do 18h. Bližší informace nebo přímo přihlášení na mailové adrese: zemanjosef@volny.cz Arcibiskup Jan

 

Současné poznatky astronomie Mgr.Pavla Gábora,Ph.D.

(vedoucí Vatikánské observatoře v Arizoně v USA) SO 7. 10. sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc, začátek  v 9:30, konec v 16:00. Výzkum Sluneční soustavy a komparativní planetologie – otázky, metody a poznatky, Astrobiologie – interdisciplinární studium života v kosmickém kontextu

Aplikace vybraných astronomických témat ve výuce, Filozofické a teologické otázky v astrobiologii. Přihlášky zasílejte emailem do  5.10.  Mgr. Helena Polcrová

 

19. svatohubertská pouť na Sv. Hostýně – SO 21.10.

9:15 Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov a Beskydští trubači; 10:00 průvod k obrázku sv. Huberta; 10:15 mše sv. – celebruje o. arcibiskup Jan, doprovází Trubači OMS Přerov a Sbor sv. Huberta. Doprovodný program po mši sv. – Kůň v lese (ukázky práce), ukázky výcviku pernatých dravců, Lovecký pes – přítel a pomocník (ukázky výcviku), Putování za sv. Hubertem (program pro rodiče s dětmi); po požehnání - Koncert duchovní hudby. Během pouti: Robert Hlavice - výstava fotografií zvěře a přírody, prodejní výstava obrazů Hany Křenkové a Karla Bubílka, ukázky lovecké lukostřelby, výstavka uměleckých činností myslivců, možnost zakoupení mysliveckých potřeb

 

Týden knihoven v Hranicích

PO 2.10. v 18h – studovna knihovny – povídání s mladým autorem Jaroslavem Irovským (zdarma), ČT 5.10. v 18h – studovna knihovny – V. Bednář „Kasárna generála Zahálky a její literární tradice“ (20Kč) a SO 7.10. ve 14h; sraz u far.kostela v Hranicích – J. Nebeský, procházka „Po stopách baroka v Hranicích“ (zdarma) Městská knihovna Hranice

web: http://farka.antiochia.cz;  farka@home.mitranet.cz;

( fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688