Novější verze Infolistu: 161127.doc

1.čt.: Iz 2,1-5

2.čt.: Řím 13,11-14

Ev.:  Mt 24,37-44

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

 

Ž 122Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

 

Po28/11

Út 29/11

St 30/11

Čt1/12

2/12

So 3/12

Ne 4/12

Drahotuše

---

---

6:40roráty

18:30AD

6:40roráty

17:00

Velká 17:00

7:50

Partutovice

17:00

6:40roráty

---

---

---

---

9:30 hody

Potštát

---

---

---

17:00

---

---

11:00

50Lánů 14:30

 

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 2,9; Partutovice 3,8; Potštát 5,2. Pán Bůh zaplať.

 

Prosincové soboty v 17h s nedělní platností

3.12. – Velká; 10.12. Milenov; 17.12. Radíkov; 31.12. Slavíč (čt 29.12. ve 14:00 Lipná)

Dnes: *Začíná nový církevní rok, kterým nás v nedělním cyklu „A“ bude většinou provázet evangelista Matouš.

*Mše svatá bude zaměřena na děti. V Drahotuších si již mohou vyzkoušet židličky vpředu v kostele.

*Jako každý rok, i letos, se budou zapisovat mše sv. na rok 2017. *Povídání o cyklopouti z Lurd do Santiaga de Compostela – o.Radomír se těší na váš zájem v 16:30 na drahotušské faře.

*Je 1.adventní; jsou žehnány adventní věnce k požehnání *Adventní kalendáře    jsou už jen poslední k dispozici v kostelích za 10Kč.

V týdnu: Začínají roráty: *V Partutovicích každé úterý v 6:40. Srdečně zveme také všechny děti. Po mši svaté snídaně na faře a potom posezení s farníky.

*V Drahotuších ve středu a ve čtvrtek v 6:40. Zveme všechny děti školního věku, i ty, kteří již „odrostly z náboženství“ k prožití adventního rána se mší sv. a potom snídaní na faře. Maminky prosíme o zajištění dobrot na tuto snídani.

Modlitební společenství: v úterý v 18:00 u adventního věnce na faře v Drahotuších.

Tiché adorace: *V době adventní budou bývat každou středu v 18:30 u sv. Vavřince v Dr.

*Tuto středu adorací začne setkání všech členů farních evangelizačních buněk v kostele.

Ministranti: se sejdou v sobotu v 9:00 na faře v Drahotuších.

Příští neděli: *V Partutovicích oslavují hody ke sv. Mikuláši. Při slavnostní mši svaté v 9:30 bude hudbou doprovázet dechová kapela Partutovjanka.

*Odpoledne oslavíme sv. Barboru na 50Lánech v Potštátě pobožností u kaple ve 14:30.

Sbírka na Bible – oprava: bude v neděli 11.12. (8.12. by bylo ve čtvrtek)

 

Setkání  křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a živnostníků

1. 12. od 18:00 v        Hrnčířské  12,    kavárna     Õde,Olomouc. Program     do         21:00         h 1.   adorace      v kapli       kavárny, 2.         beseda      se sestrami         Nep. Početí         PM,  majitelkami       Õde, 3. networking

Výsledky soutěže Bible a my

Děkujeme všem školním reprezentantům soutěže v okresním kole. Nikdo z nich neudělal své škole ostudu a každý se snažil podle svých možností. Někteří byli zvlášť úspěšní, z našich nejúspěšnější byl Lukáš Klíma z Partutovic, za 1. kategorii na 4. místě a tedy jako náhradník do celostátního kola soutěže. Srdečně gratulujeme a přejeme mu, aby nás mohl reprezentovat v celostátním kole. Pěkného umístění mezi dětskými „znalci Bible“ v rámci okresu dosáhli též Štěpán Konečný z Partutovic a Jan Zlámala z Potštátu – v nejmladší kategorii. Mezi šesťáky a sedmáky se velmi dobře umístili též Vašek Kuchař z Drahotuš a Šimon Klabačka z Potštátu. Malou odměnu dostal každý účastník z rukou P. Jiřího Doležala, děkana a hranického starosty pana Jiřího Kudláčka. Chcete-li se podívat: https://www.signaly.cz/fotky/66473  V+o.R.

 

Ekumenické bohoslužby

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů a chvíli před i potom jste zváni nejprve na Šromotovo nám. v Hranicích k evangelíkům ve čt 12.1. v 17:00 (mše sv. v Potštátě bude v jiný čas), v neděli 22.1. v 16:00 u sv. Vavřince v Drahotuších a v pátek 27.1. v 17:00 u CB v Hranicích na 1. máje. Srdečně zvou katoličtí i nekatoličtí duchovní.

 

Fatima 2017 na kole

Zájemci o cyklopoutě mají letos dvě možnosti, jak putovat do portugalské Fatimy. Buď se mnou a dalšími 40 poutníky 1.-16.5. z Compostely přes Fisteru (konec světa) - 650km na hlavní oslavy spolu s papežem, nebo s o.Petrem a 40-90 poutníky 29.7-16.8. z Ponferrady přes Compostelu 750km. Doprava tam i zpět autobusy.Více info u mne nebo u o.Petra.o.R.

 

Pozvání na premiéru dok. filmu Jako bychom dnes zemřít měli o P. Josefu Toufarovi

Brněnskému publiku se představí v pondělí 28.11. v 16:30 v kině ART, následovat bude debata s tvůrci. Televizní premiéra 29. 11. ve 21:00 na ČT2. Brněnské studio ČT

 

2019 – 30. výročí kanonizace sv. Anežky České - Příprava k tomuto výročí

Web: www.svanezkaceska.cz . V r. 2016/17 jsou tyto akce: SO 3.12. v 17:00 Anežský klášter Praha – 142. výr. blahořečení; NE 22.7. v 9:00 sv. František (u Karlova mostu u křížovníků) 806 let narození; ČT 2.3. v 17:00 – sv. František – 735 let od smrti.

 

Srdečně zveme mládež na adventní duchovní obnovu na Arše víkend 9.-11.12.

Přijeď posilnit svou duši na cestě za Kristem. Obnova nebude ve stylu silentia (mlčení), ale kreativní. Čas budeme trávit nejen v tichu, ale i v naslouchání, mluvení, sdílení apod. Povede P. Libor Všetula. 300Kč studenti,400Kč prac. Přihl. a info: http://mladez.ado.cz/

 

Pozvánky z Jitřenky

ÚT 29.11. Beseda pro táty s Mgr. Františkem Zakopalem v 18:00 na faře v Hranicích

PÁ 2.12. Adventní duchovní obnova O radosti s Fany Böhmovou v17:00 na faře v Hran.

Víkend pro manželky 13. - 15. ledna 2017 na Svatém Hostýně Gita Vyleťalová a Maria Fridrichová z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči. Cena:  1100,- Kč / 1200,- Kč  Příjezd: do 18 hod. Ukončení: v neděli obědem. Přihlášky: co nejdříve cprhranice@ado.cz

 

farka@antiochia.cz; web: http://farka.antiochia.cz ;( fara: 581 616 139,

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

 

 

 

 

DEN PO SKONČENÍ ROKU MILOSRDENSTVÍ VYDAL PAPEŽ FRANTIŠEK APOŠTOLSKÝ LIST MISERICORDIA ET MISERA

 

Název dokumentu Misericordia et Misera se inspiruje textem sv. Augustina, který těmito dvěma slovy komentuje setkání Ježíše s ženou přistiženou při cizoložství: „Zůstali tam jen oni dva: Milosrdenství a ubohá (žena)“.   V první části komentuje papež František mši svatou, zpověď i ostatní svátosti z pohledu milosrdenství. Křesťanská společenství zůstanou podle papeže živá do té míry, nakolik se nechají milosrdenstvím sama utvářet. Navrhuje přitom, aby se v každém křesťanském společenství věnovala jedna neděle v roce Božímu slovu.  František také potvrzuje i po skončení Svatého roku službu tzv. misionářů milosrdenství. Ti mají být nadále „konkrétním znamením, že milost Svatého roku je i nadále v různých částech světa živá a účinná“. Zpovědníky papež žádá, aby „přijímali všechny; byli svědky otcovské něhy navzdory vážnosti hříchu; ochotně napomáhali věřícím; jasně předkládali morální principy; byli k dispozici v doprovázení věřících na jejich kající cestě a s trpělivostí s nimi drželi krok; byli prozíraví v rozlišování každého jednotlivého případu; štědří v udělování Božího odpuštění“. Nic se nemůže stavět jako překážka mezi Boha a hříšníka, který uznal svůj hřích a chce začít znovu. Papež v této souvislosti prodlužuje povolení všem kněžím udělovat rozhřešení věřícím, kteří se dopustili potratu. Papež uvádí „ze všech svých sil“, že „potrat je těžký hřích, protože ukončuje nevinný život“. Avšak těm, kdo se ho dopustili a litují ho, chce umožnit smíření s Bohem. Druhá část dokumentu se věnuje uskutečňování milosrdenství v každodenním životě a jejímu sociálnímu rozměru. Vyzývá přitom, aby věřící reagovali na mnohé dnešní formy chudoby: například hlad, nemoci, analfabetismus, ale i nezaměstnanost, diskriminaci, individualistickou kulturu nebo neznalost Boha, „která je tou největší chudobou a největší překážkou v uznání nedotknutelnosti lidského života“. Více než kdy jindy je potřebné nezapomínat na chudé. Papež proto ustanovuje Světový den chudých, který si bude církev připomínat každoročně o 33. neděli v mezidobí. Převzato ze stránek ČBK a redakčně zkráceno. Dokument je k dispozici v hlavních světových jazycích na stránkách Vatikánu. Český překlad se připravuje.