Dnes je v Infolistu mnoho tabulek, proto si jej raději stáhněte v pdf. Jinak velká gratulace Drahotušským ministrantům za 2. místo ve florbalovém turnaji v Potštátě, klukům z Potštátu za 3. místo a z Partutovic za 1. místo z druhé strany. Soutěžili také ministranti ze Stříteže a vyhráli si místo první, více uvidíte v obrázku a odkazu níže a později. Ministrantský turnaj byl jubilejní, začal ho před 10 lety P. Martin Vévoda, tehdejší drahotušský kaplan.

190331.pdf

Dnes: Pozor! Máme tu nový čas. Kdo přišel až na ohlášky, už to asi ví: ať neděli si oslaví!

*V Drahotuších a Partutovicích je připraven po mši sv. misijní koláč. Příspěvek za něj putuje na světové misie. Díky všem, kteří napekli, zabalili a přispěli tak k dobrému dílu.

*Vidíte-li na oltáři květiny či kněze v růžové, nejedná se o apríl. Ten bude až zítra. Antifona vybízí, abychom se veselili. A tomu odpovídá i charakter liturgie pro náš život.

*Farář na zabití – veselohra v DKS v Jezernici v 17:00, a pak příští neděli v Hrabůvce

*Pište se na bus s poutí a „k ocenění“ 4.5. do Olomouce a do televize 19.5. do Ostravy.

V týdnu: PO, ST, ČT *Mše sv. jsou v Drahotuších, Partutovicích a Potštátě za dobrodince a dárce farností. Podpořte je hojnou účastí, jak si to přeje nejen náš arcipastýř.

PO *v 18:30 je na faře v Hustopečích s kněžími a katechety paschální (židovská) večeře.

ÚT *v 18:00 na faře v Drahotuších – modlitební společenství.

ST *v 16:30 na faře v Drahotuších – bude spolčátko. Díky paní učitelce Aničce za to, že naše děti vede k radostným setkáním s Ježíšem. K farníkům má s rodiči prosbu, aby mši sv. nerušili potleskem. Zpíváme Pánu s veselím! (Je lepší než potlesk.)

ČT * Vojta jede na duchovní obnovu. Cokoliv chcete do příštího Infolistu, do ST rána.

* v 18:00 v jídelně ZD bude mít katechezi nejen pro biřmovance Mons. Josef Hrdlička. Drahotušští to stihnou hned po mši sv. autem. Nebojte se přijet, jídelna je velká.

SO * Na vesnicích v 18:00 – 6.4. Milenov, 13.4. Středolesí, 27.4. Radíkov a Slavíč

Příští neděli: *Ve farních kostelích bude společné udílení svátosti pomazání

nemocných. K tomu je zapotřebí přípravy svátostí smíření. (viz níže)

*Toho dne, v roce 1990 byli vysvěceni na biskupy olomoučtí biskupové

Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička. Vzpomeňme na ně v modlitbě.

*v 17:30 v kapli sv. Anny s dětmi nacvičíme křížovou cestu na Květnou neděli.

 Obnovená Boží muka mezi Valchou, Bečvou a Rybářemi

Pí Knápková prosí onoho ochotného věřícího,který vykradenou B. muku osadil „náhradní“ sochou, že si ji může vzít zpět, neboť by ráda nainstalovala novou sochu Krista. o.Radomír

 

*Na Zelený čtvrtek, velikonoční vigilii či velikonoční pondělí si můžete zapsat úmysly mše sv. Bohoslužby jinde v diecézi najdete na: http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2019

 Blahopřání drahotušských farníků

Tento týden časně z rána - z Klokočí pan Petr Vrána; už padesátku oslaví. To přání ať jej osloví! Farnost přeje, ať se množí - radost, láska, pokoj Boží.

 Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově SO 13.4. 9:00 – 16:30

Někteří už se přihlásili! http://mladez.ado.cz/www/event/detail/355?place=ADCM

 Poděkování brigádníkům v Potštátě

Díky silným klukům ministrantům z Potštátu za převoz krytiny zdi z Boškova do Lipné a mužům z Drahotuš a Kovářova za zpracování, pokácení a úklid hřbitovní lípy. o.Radomír

Adorační den farnosti Partutovice ČT 25.4. 11:00 – 18:00

Vyvrcholí mší sv. místo středy, kdy bude v Potštátě. Nebojte se zapojit.

 Pozvánky z Jitřenky

*Zábavná cesta pro celou rodinu „Hrajeme si s rodinou“ NE 14. 4. od 14:30 do 17 h. sady Čs. Legií Hranice startovné – 20,- Kč/rodina

*Velikonoční tvoření: ČT 11. 4. od 15:00.  Jarní dekorace /košíček z pedigu/ pletení pomlázek. Je nutno se přihlásit do 9. 4. příspěvek na 1 košíček - 80 Kč, jinak dle materiálu

Národní pochod pro život a rodinu Praha 27.4.https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot

Vybrané poutě na významných poutních místech v Čechách

Klokoty u Tábora – NE 12.5. Festival víry–10h Mons.Pavel Posád (duch.obnova do 19.5.); SO 1.6.–pouť rodin a 2.charitativní běh pro Srí Lanku: 14h začátek, 17h mše sv., 18h. běh; NE 17.8. hl. pouť Nanebevzetí P.M.: 8h – mše sv. s novokněžským požehnáním, 10h mše sv. – Mons.Vlastimil Kročil a 17h mše sv.; 1.SO(květen – říjen): 16h – Klokotské  zpívané hodinky, 16:30 růženec, 17:00 mše sv., svát.požehnání, beseda v kostele www.klokoty.cz

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonnem v Podještědí – ST 1.5. – začátek poutní sezóny, 10:00 mše sv. v bazilice; 13:30 Průvod ke studánce s žehnáním Zdislavina pramene. SO 1.6. – Hlavní pouť, mše sv. 7:00, 9:00 Mons. Jan Baxant, 11:00 a 14:00. NE 14.7. Německá pouť, mše sv. 10:00 Mons. Jan Baxant, 11:30 poutní mše sv. v Německém jazyce. SO 20.7. Pouť nemocných, mše sv. s udílením pomazání nemocných 11:00 Mons. Jan Vokál. NE 4.8. 290. výročí posv.baziliky, mše sv. 10:00.  www.zdislava.cz