170226.doc

Iz 49, 14-15;

1 Kor 4, 1-5;

Mt 6, 24-34

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým

pokojem  a veď ho po správných cestách, 

aby tvá církev mohla v bezpečí a míru

plnit své poslání. 

Ž 62 V Bohu jen odpočívej, duše má.

 

 

 

Po 27/2

Út 28/2

St 29/2

Čt2/3

Pá 3/3

So 4/3

Ne 5/3

Drahotuše

---

---

7:40; 18:30AD

17:00

17:00

křest

8:00

Partutovice

17:00

6:40

---

---

---

Velká

17:00

9:35

Potštát

---

---

17:15

---

---

11:00

 

Haléř sv. Petra: Drahotuše 4,2; Partutovice 3,4; Potštát 2,6

Dnes: *Mše sv. bude zaměřena pro děti

*Již od začátku doby postní se můžete modlit za rodiny ve svých obcích, proto dnes již si po požehnání těchto rodin, můžete poprvé „svou“ rodinu na týden vylosovat.

*s blížícím se začátkem doby postní jsou opět k dispozici krabičky postní almužny.

*v Partutovicích po mši sv. si průvodem připomeneme výročí postavení misijního kříže.

V týdnu: středa * je popeleční, den přísného postu. Při mši sv. se uděluje popelec.

*začíná doba postní a modlí se křížové cesty: Potštát ST, NE 1/2h před mší sv., PÁ 17:15

Drahotuše – NE po mši sv.; Partutovice NE 13:30

čtvrtek *po mši sv. v Drahotuších tentokrát nebude modlitební společenství.

*v Hranicích setkání Fatimského apoštolátu. 15:00 Korunka k B.milosrdenství, pak +cesta, růženec, přednáška P. P. Dokládala a v 17:30 mše sv. s obnovou zasvěcení Srdci P. Marie.

pátekv 19h v Kotelně v Hranicích si mládež může zahrát bowling.

o víkendupamatujte i modlitbou na celostátní fórum mládeže, které se koná v Olomouci před nadcházejícím celostátním setkání mládeže (viz minulý IL).

sobota *od 7:30 na plovárně v Hranicích si mohou koledníci za 10Kč zaplavat.

*ve farním kostele v Drahotuších přijme svátost křtu novorozený Lukáš Hricko z Drah.

*V Hranicích v centru archa je od 9:00 duchovní obnova P. Pavla Hödla – „Krása liturgie“

Příští neděli: *V kostele v Drahotuších bude křest Matyáše Krejčiříka z Velké.

*Mše sv. může začínat udělováním popelce.

*Místo běžného kázání uslyšíte slovo našeho arcipastýře k postní době. Dávejte dobrý pozor, neboť na tom záleží také Váš prožitek velikonoc.

*Za příhodného počasí bude křížová cesta pro cyklisty. Trasa bude jako vždy nenáročná a začneme od farního kostela v Drahotuších ve 14:00

*Koledníci jsou zváni do Kina v Lipníku v 15:30 za 10Kč na animovaný film Tajný život mazlíčků. Určitě si to nenechte ujít!

SO z nedělní platností v 17h: 4.3. Velká, 11.3. Milenov, 18.3. Radíkov, 25.3. Slavíč

 

 

Návštěvy nemocných

Tento týden ve středu Boňkov a „Amerika“, v pátek Drahotuše a v sobotu okolni obce.o.R

 

Svátost pomazání nemocných se bude společně udílet v neděli 12.3.  Pamatujte, prosím na přípravu k jejímu přijetí vykonanou svátostí smíření. o. Radomír

Blahopřání do Partutovic

Po nedávném výročí zlaté svatby blahopřejeme pí Terezii Schwarzové k 7. desítce let objevování krás života s Bohem.Kéž ji Pán dál naplňuje svou radostí a žehnáním Mimo jiné je i první z letošní „velké série“ vrstevnic. Farníci, o.Radomír,Vojta

 

Prosba za šťastnou volbu nového biskupa –každou neděli

 „Prosíme, Pane, za nového pomocného biskupa, dej, ať se jím stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou.“ Nebo: „Dobrý Bože, pošli nám takového pomocného biskupa, který jako dobrý pastýř zná své ovce a dává za ně svůj život.“ Arcibiskup Jan

 

Twituj s Bohem

V kostelích ponechám k nahlédnutí. Knihu doporučuji; nejen pro mládež. 300Kč. o.Rad.

 

Lavice v kostele

V zadních lavicích v Drahotuších už nejsou rezervační lístky, nicméně potěší nejen mne, ale hlavně pozdní a vzácnější příchozí, když tam najdou po začátku nedělní bohoslužby místo. Rovněž prosím, abyste si našli „svá“místa v předních blocích, které se hlavně po úmrtích starších vyprázdnily.Děkuji.o.R.

 

Blíží se měsíc květen, zahájení jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jubileum zahájí 12. 5. ve Fatimě papež František. ČBK pověřila ČM Fatimu v Koclířově přípravou i průběhem slavení jubilea Fatimy, a to při národní pouti v 5. den výročí zjevení 12.–13. 9. a převzetím sochy PM Fatimské z místa zjevení v Cova D´Iria ve Fatimě a programem v našich diecézích, v katedrálách a na hlavních poutních místech, a to od 15. 9. do 7. 10., kdy po teologicko-pastorálním sympoziu o významu Fatimy proběhne odevzdání naší země Panně Marii a skrze ni zasvěcení Bohu. Podrobnosti na: www.fatima2017.cz

 

Benefiční koncert na dofinancování elektroinstalace a výmalby černotínského kostela

V Černotíně, v kostele sv. C+M v neděli 12.3. od 16 hod. zazpívá Lucie Hilscherová , rodačka z Hranic, sólistka ND v Praze a Linda Sítková (varhany) z Rožnova p.R., vítězka mezinárodní varhanní soutěže v Opavě. Zazní skladby A.Dvořáka, J.S.Bacha, G.F.Händela a dalších. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve za farnost a obec Černotín Maru Kaňovská

 

Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici

V sobotu 1. 4. 2017 v sále milosrdných bratří v Brně (Vídeňská 7, Brno) 8.00 mše svatá

* D. Drápal: „Uzdravujte nemocné“ (Lk 10, 9) *H. Torkošová, OSF: Zkušenosti s modlitbou za nemocné v misiích *M. Orko Vácha, Etické aspekty modliteb za uzdravení v léčebném procesu * M. Chmielewska: Pokušení těch, kdo pomáhají druhým *J. Karlík: Smích a pláč ve zdravotnickém kolektivu. Konec mezi 15. a 16.hod. Úč. poplatek 450 Kč. Akce je akreditována POUZP. Přihlášky se jménem, dat. narození (pro získání kreditních bodů), adresou, pracovištěm a funkcí do 20. 3. na krestan.konference@gmail.com .

 

CPRŽ Olomouc s CPR Kána v Konici Vás zvou na postní duch. obnovu pro manžele na hradě Bouzově SO 8. 4. od 9.00 do 16.00 „Velikonoce v rodině“. Vede P. ThLic. Jan Maria Norbert Hnátek OT. 3 bloky promluv v sále OÚ Bouzov, reflexe v páru, mše sv. (v kapli sv. Alžběty na hradě), sv. smíření, oběd i občerstvení. Možnost hlídání dětí. Přihlásit se! www.rodinnyzivot.cz. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.