Opět ne katecheze, ale informace z 6 farností, tentokrát adorace s papežem a letní tábory.130602.doc