160918.doc

Přepis:

Ž 113Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

 

Po19/9

Út20/9

St 21/9

Čt 22/9

Pá 23/9

So 24/9

Ne 25/9

Drahotuše

18:00

7:40

18:30 ador.

---

18:00

Slavíč 18:00

7:50

Partutovice

---

---

---

18:30

18:30

---

9:30

Potštát

---

---

17:00

---

---

---

11:00

 

Dnes: *Sbírka je věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať.

*Srdečně jste zváni do Velké na hodovou mši sv. v 15:00 ke cti Sv. Kříže.

V týdnu: *ve středu dopol. bude v Hranicích setkání kněží děkanátu při děkanátní radě.

*ve čtvrtek v 9:00 se sejdeme v Potštátě s duchovními jiných křesťanských církví ke společné modlitbě, snídani a také prohlídce kostela Panny Marie.

*v pátek+sobotu bude o.Radomír navštěvovat nemocné v Drahotuších; ve středu v Potštátě

Příští neděli: *Mše sv. bude zaměřena k dětem.

 

Nálepky a knížečka pro děti

Již od první neděle v září mají děti novou knížečku na nálepky; ty děti, které ji ještě nemají (zvláště v Partutovicích) si ji mohou vyzvednout u mne – zatím je vozím ssebou. Rodiče, kteří mají chuť udělat pro své děti víc než jen asistovat při lepení obrázku, si mohou u mne za 20Kč vyzvednou brožurku, v níž je ke každé neděli a nálepce krátký příběh.

 

O cyklopouti Lurdy – Compostela

Povídání apromítání připravím na předdušičkový čas.Nemusí být jen v Drahotuších.o.Rad.

Twetuj s Bohem

Kniha, zdarma stažitelná i jako mobilní aplikace, je k zakoupení u mne za 250Kč. o.Rad.

 

Duchovní cvičení s P. Georgem Biju, vincentinem navazujícím na P. Billa

Od pondělí 10. 10. 19h do soboty 15.10. v 15h Sport V Hotel Hrotovice u Třebíče. Přijďte prožít vrchol Svatého roku Božího milosrdenství. Exercicie v tichu tlumočené z angličtiny jsou plně založeny na Písmu svatém a učení je podáváno prostým a srozumitelným způsobem. Jednotlivé dny začínají adorací a končí mší svatou, během dne 4 přednášky s přestávkami na jídlo a odpočinek. 2lůž. +soc.+plná penze (hotelový bazén, 4*hotel) 3400Kč/os.; 1lůž.+soc.+plná penze (bazén) 4200 Kč/os. Poplatek za organizaci exercicií 500Kč/os. Přihlášky a info: tel. 606 627 636; www.cz.frbill.net ; anthony2010@seznam.cz

 

Výstava ovoce a zeleniny

V sobotu 24.9. od 8:00 do 18:00v zasedací místnosti osadního výboru. Příjem výpěstků pro výstavu bude v pátek 23.9. od 15:00 do 19:00 tamtéž. Osadní výbor

Poutní autobusový výjezd do Polska

Děkujeme všem zúčastněným za výbornou poutní atmosféru. Kdo si ji chcete více připomenout,můžete se podívat na fotky: https://www.signaly.cz/fotky/66092 . Příští pouť opět za rok touto dobou ( tj. sobota 9. 9. 2017) do Czenstochowe. Vojta

 

Pěší pouť na Sv. Hostýn – v sobotu 1.10.

Od drah.kostela v 6:15. ►Mše sv. ve 14:30 - trasa 24 km. Cestou 2 studánky a kromě výstupu od Bečvy a na Hostýn je trasa pohodová. Za nevhodného počasí nejdeme. o.Rad.

Panna Maria Fatimská putující děkanátem a našimi farnostmi

Jako příprava k výročí 100 let od zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě putuje i farnostmi našeho děkanátu soška Panny Marie Fatimské. Zastaví se také u nás. Ve společenství s P. Marií se sejdeme k modlitbě večeřadla a následně pak ke mši svaté. Fatimské dny budou takto: v úterý 27.9. v 17:00 v Drahotuších, potom v 18:00 bude mše sv. ze Slavnosti sv. Václava, ve středu 28.9. v 8:50 v Partutovicích, potom v 9:35 svatováclavské mše sv. a v Potštátě ve čtvrtek 29.9. mše sv. ke svátku sv. Michaela,Gabriela a Rafaela již v 16:30 mše sv. a v 17:00 večeřadlo. K tomuto jubileu můžete sledovat stránky http://www.fatima2017.cz  Společenství fatimského apoštolátu  

 

Národní mariánská konfence Fatimy ČR – Koclířov 1.10.

Areál Jana Pavla II. - 10:00 modlitba růžence, 10:30 pontifikální mše sv. – Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královehradecký. Na závěr požehnání a vyslání sošek PM Fatimské, zásvětný průvod, společné projití průvodu Svatou branou, Te Deum a uctění relikvií bl. pasáčků; 13:15 sv. růžence s rozjímáním; 14:00 Panelová diskuse konference k aktuálním otázkám církve v ČR. Témata – Jubileum Fatimy, blahořečení P. Engelmara Unzeitiga, Je možný návrat ke kořenům Evropy?; 16:00 modlitební ztišení u sv. Filomény a sv. Jakuba st.; 16:30 modlitba růžence Světla na úmysly poutníků; 17:00 Mše sv. na úmysly poutníků – hl. celebrant P. Pavel Dokládal, zasvěcení hlavního dne konference. Doprovodný: 12:00-14:00 tichá adorace za duchovní povolání v kapli PM Nazaretské; 13:00 – 17:00 sv. smíření; 15:00 program pro děti s katechetkou. Více: www.cm-fatima.cz

 

Festival pod věží – Zlín 23. – 25.9.

Nejen přehlídka hudebních skupin z ČR a SR hrajících vlastní tvorbu opírající se o hodnoty křesťanství, ale také festival s workshopy a doprovodným programem.

Na ploše před kostelem PM Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích (za nepříznivého počasí uvnitř ).  Pátek 18.00  Festivalová mše sv. - doprovod Dětská schola od PMPK; 19.15  Večer s... Matoušem Venkrbcem; 21.00  Večer chval s kapelou od sv. Filipa a Jakuba. Sobota 14.30 Hlavní festivalový program; 14.30 - 16.30  workshopy Improvizace v hudbě - povede Thomas Strohbach, Improvizace v divadle - povede Zdeněk Lambor; 16.40  Přehlídkový program;16.45 Molekula (CZ); 17.30 Timon (SK); 18.30 - 19.30  Hrozen (CZ); 20.00 Divine attraction Neděle bohoslužby: 9.30 Křesťanský sbor Zlín, sál Regina; 10.00 PM Pomocnice křesťanů (Zlín - Jižní Svahy); 10.00 sv. Filipa a Jakuba (Zlín - centrum); 10.30 sv. Vojtěcha (Otrokovice);10.45 Evangelický kostel (CB)