Dnes bude Infolist mírně odlišný od tištěného, protože v tištěném se objevila drobná chyba, což se občas stává. Budete-li mít oba pohromadě, zjistíte, že jde jen o jedno důležité sousloví. Jako útěchu máte pod Infolistem dnešní pastýřský list otce arcibiskupa Jana.

140914.pdf