Letošní rok přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je zaměřený ke svátosti biřmování. Je to další ze svátostí uvedení do křesťanského života a jsme více pozváni, zvláště my, kteří jsme byli biřmováni k hlubšímu prožívání daru této svátosti, kterou získáváme jen jeden krát za život. Loni při roce křtu byli osloveni všichni farníci, i nepokřtění a byly jim nabídnuty služby duchovní správy. Letos chceme oslovit především ty biřmované, kteří na církev a její dary pozapomněli.

rok biřmování Dr.doc