Letos po prvé se zapojujeme do celorepublikové akce Noc kostelů ( http://www.nockostelu.cz/)

 

Předběžně už je nachystaný program ve farnosti Potštát, jinak potřebné informace jsou na výše uvedené adrese.

 

Farní kostel sv. Bartoloměje

 

Jednolodní, původně gotický kostel z r. 1500 byl v 16. stol. rozšířen a v 18. a 19. stol. několikrát přestavěn. 38 m vysoká věž, renovovaná a zvýšená v r. 1844 (v současné době v rekonstrukci). Původní je křtitelnice z r. 1688, barokní andělé u svatostánku, sochy sv. Cyrila a Metoděje, socha sv. Florina a sv. Jana Křtitele a ručně kované dveře.

 

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Trojlodní barokní kostel vyzdobený vzácnými freskami. Jádro kostela pochází z doby po třicetileté válce. Kostel byl rozšířen r. 1658, prodělal několik oprav a to 1884, 1910 a v 70. a 90. letech 20. stol.

 

Předběžný program Noci kostelů

 

Noc kostelů Potštát  - kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Program:

18:00-18:05                  zvonění zvonů

18:05-18:15                  úvodní slovo P.Radomír Šidleja

18:15-18:40                  prohlídka kostela s pí Olgou Svobodovou

18:40-19:00                  prostor ke ztišení

19:00-19:30                  koncert chrámového sboru

19:30-19:45                  zazní královský nástroj; Mgr.Karel Kotrla

19:45-20:05                  četba starozákonní biblické knihy Rút

20:05-20:20                  prostor ke ztišení při svíčkách

20:20-20:45                  prohlídka kostela s pí Olgou Svobodovou

20:45-21:30                  prezentace stavu a průběhu oprav věže

farního kostela sv.Bartoloměje, prostor na dotazy

21:30-22:00                  prostor k modlitbě

22:00                   k výr.Cyrila a Metoděje píseň Ejhle oltář,

chorál Svatý Václave a závěrečná modlitba

 

- kůr farního kostela sv.Bartoloměje

 

18:00-21:30                  nekomentovaná prohlídka výstavy liturgických                                                předmětů apod.

Pozor: vstup bočním vchodem od fary po malém vnějším schodišti