Vítáme Vás před farou v Drahotuších, Partutovicích nebo v Potštátě. Chcete-li, mírně nakoukněte.

Zde najdete odkazy na jednotlivé stránky a trochu níže již zadané termíny pobytů. O čtvrtou faru v nabídce, Středolesí, se laskavě stará farnost Lipník, na kterou také po rozkliknutí najdete odkaz. Na faře v Drahotuších sice bydlíme, ale pro dobré lidi se zde ještě hodně místa najde. Partutovická fara nám slouží jako mírné zázemí, ale menším skupinkám tam bude dobře - v zimě se dá i kvalitně vytopit a potštátská fara je dost velká i pro velké skupinky, ale naučí Vás skrovnosti.

Fara v Drahotuších

fara v Potštátě

fara v Partutovicích

fara ve Středolesí

Zde budou zadané termíny: